Home » Cơm áo gạo tiền tiếng Trung là gì
Today: 2024-06-20 09:01:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cơm áo gạo tiền tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 26/04/2023)
           
Cơm áo gạo tiền tiếng Trung là 柴米油盐 /Cháimǐyóuyán/, đây là một quán dụng ngữ chỉ những nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày của con người.

Cơm áo gạo tiền tiếng Trung là 柴米油盐 /Cháimǐyóuyán/, đây là một quán dụng ngữ trong tiếng Trung, dùng trong văn nói, có nghĩa là những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Một số từ vựng về cơm áo gạo tiền trong tiếng Trung :

柴米油盐 /Cháimǐyóuyán/: Cơm áo gạo tiền, nhu yếu phẩm hàng ngày

柴米油鹽醬醋茶 /chái mǐ yóu yán jiàng cù chá/: Cơm áo gạo tiền, nhu yếu phẩm hàng ngày 

衣食住行 /yīshízhùxíng/: Cơm áo gạo tiền 

 必需品 /Bìxūpǐn/: Nhu yếu phẩm

Một số ví dụ về cơm áo gạo tiền trong tiếng Trung:

1/ 老百姓最关心的柴米油盐问题,最终还是得到了解决。

/Lǎobǎixìng zuì guānxīn de cháimǐyóuyán wèntí, zuìzhōng háishì dé dào liǎo jiějué/.

Vấn đề cơm áo gạo tiền mà người dân bức xúc nhất cuối cùng đã được giải quyết.

2/ 过日子嘛,可不就是那些柴米油盐的琐事!

/Guòrìzi ma, kěbù jiùshì nàxiē cháimǐyóuyán de suǒshì/!

Sống một đời người, đâu phải chỉ có những điều tầm thường đó!

3/ 俗话说:“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”。

/Súhuà shuō:“Kāimén qī jiàn shì, cháimǐyóuyán jiàng cù chá”/.

Tục ngữ có câu: “ Bắt đầu một ngày cần bảy thứ, củi, gạo, dầu, muối, mắm, giấm và trà”.

Bài viết được biên soạn và tổng hợp bởi giáo viên tiếng Trung Oca - Cơm áo gạo tiền tiếng Trung là gì.

Bạn có thể quan tâm