Home » Ma túy trong tiếng Trung là gì
Today: 2024-05-22 07:30:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ma túy trong tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 31/10/2023)
           
Ma túy trong tiếng Trung là 毒品 /dúpǐn/, là bất kỳ một dạng chất nào, khi đưa vào cơ thể làm thay đổi trạng thái ý thức và hành vi như là kết quả tác động của chất đó lên hoạt động của não.

Ma túy trong tiếng Trung là 毒品 /dúpǐn/, là một dạng chất kích thích khi đưa vào cơ thể làm thay đổi trạng thái ý thức và hành vi của người sử dụng.

Một số từ vựng liên quan đến ma túy trong tiếng Trung:

大麻 /dàmá/: Cần sa

抽烟 /chōuyān/: Hút thuốc

烟草 /yāncǎo/: Thuốc lá

犯法 /fànfǎ/: Phạm pháp

毒品 /dúpǐn/: Ma túy

烟瘾 /yānyǐn/: Nghiện thuốc

戒烟 /jièyān/: Cai thuốc

肺癌 /fèi'ái/: Ung thư phổi

坐牢 /zuòláo/: Ngồi tù

禁止 /jìnzhǐ/: Cấm

Một số ví dụ về ma túy trong tiếng Trung:

1. 毒品害得许多人家徒四壁。

/Dúpǐn hài dé xǔduō rén jiātúsìbì/.

Ma túy là cho nhiều người tan nát nhà cửa.

2. 卖毒品可以被死刑。

/Mài dúpǐn kěyǐ bèi sǐxíng/.

Buôn bán ma túy có thể bị tử hình.

3. 卖毒品是犯法的行为。

/Mài dúpǐn shì fànfǎ de xíngwéi/.

Buôn bán ma túy là hành vi phạm pháp.

Nội dung bài viết được biên soạn và tổng hợp bởi OCA – Ma túy trong tiếng Trung là gì.

Bạn có thể quan tâm