Home » Từ điển OCA, giải thích nghĩa từ, cụm từ, thành ngữ tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật một cách đơn giản, chuẩn xác.
Today: 2023-09-24 00:05:43

Học phí tiếng Anh là gì

Học phí tiếng Anh là tuition /tʃuːˈɪʃ. ən/. Là một khoản tiền cho việc giảng dạy hoặc hướng dẫn ở...