Home » Từ điển OCA, giải thích nghĩa từ, cụm từ, thành ngữ tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật một cách đơn giản, chuẩn xác.
Today: 2024-05-22 07:45:26

Học phí tiếng Anh là gì

Học phí tiếng Anh là tuition /tʃuːˈɪʃ. ən/. Là một khoản tiền cho việc giảng dạy hoặc hướng dẫn ở...